5. O.B.S. Ruitenvelder

Onze missie is:

“Een kleine en sfeervolle basisschool”

Onze school!

Onze school, de openbare basisschool Ruitenvelder is een kleine dorpsschool. We hebben ruim vijftig kinderen die onze school bezoeken. We werken in drie groepen met een enthousiast team van leerkrachten, waaronder een vakleerkracht. We streven naar kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat willen we bereiken door onze leerkrachten goed te scholen, te werken met goede instructiemethodes en een uitgekiend systeem van zelfstandig werken. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om met name dat laatste vorm te geven. Er is een doorgaande lijn in het Zelfstandig Werken en naarmate de kinderen ouder worden komen er steeds meer leerfuncties in de weektaken. Bijvoorbeeld het plannen van taken, het registreren van taken en het reflecteren op eigen werk en werkhouding. Hierin willen we onderscheidend zijn ten opzichte van andere basisscholen in onze omgeving. De komende jaren gaan we aan de slag met het Coöperatief Leren. Coöperatief Leren of Samenwerkend Leren is in feite de tegenhanger van het Zelfstandig Leren. Beide zijn van groot belang voor de toekomst van onze kinderen. In het nieuwe schooljaar gaan de groepen 6-7-8 werken met tablets. Als een van de eerste scholen in onze omgeving gaan we werken met SNAPPET. Voor onze dorpsschool is het van belang dat we ons onderwijs vormgeven samen met ouders en hen nauw betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Onze school streeft naar een continue verbetering van het onderwijs en de relatie met de ouders van onze school. Dit jaar starten drie nieuwe leerkrachten bij ons op school. Samen met hen geeft ik vorm aan de uitdaging om van onze school de beste school in de omgeving te maken.

Agenda

Er zijn geen aankomende evenementen.