Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is de interne toezichthouder. De kern van intern toezicht is dat de RvT ziet op de kwaliteit van het bestuur (CvB) dat op zijn beurt ziet op de kwaliteit van het onderwijs.

Vergaderingen RvT

De vergaderingen worden gehouden in het stafkantoor van Stichting OPOS (Hoofdweg 88F, Slochteren). Aanvang: 19:30 uur.

 

Agenda
    Notulen