Zes scholen OPOS worden overgedragen

Zes scholen OPOS worden overgedragen 

BERICHT UIT HET BOKKEBLAD SLOCHTEREN

De zes openbare basisscholen die vallen onder Stichting OPOS in Slochteren kiezen voor een overgang naar een ander bestuur. De scholen in Harkstede (Driespan), Kolham (Oetkomst) en Slochteren (Fusieschool) kiezen voor een overgang naar Stichting Ultiem in Hoogezand. De scholen in Schildwolde (De Meent) en Siddeburen (De Springplank) kiezen voor Scholengroep OPRON in Veendam. Samenwerkingsschool Meeroevers in Meerstad kiest voor een overgang naarVCOG.

De overdracht van de scholen kent geen negatieve gevolgen voor scholen, leerlingen en personeel en zal per 1 januari 2020 plaatsvinden. OPOS acht zichzelf te klein en te kwetsbaar om als zelfstandige stichting voort te kunnen bestaan en heeft in maart de intentie uitgesproken om alle OPOS-scholen per eerst mogelijke datum over te dragen aan andere besturen. Op dat moment kwam een einde aan een langslepende bestuurs- en vertrouwenscrisis binnen de stichting. De scholen op het grondgebied van de gemeente Midden-Groningen kregen de vrije keuze tussen Ultiem en OPRON. De scholen hebben op basis van alle beschikbare informatie zelf bepaald bij welk bestuur zij zich het beste thuis voelen. Samenwerkingsschool Meeroevers kreeg de vrije keus voor een bestuur in de stad Groningen, waarbij de keuze op VCOG gevallen is. Meeroevers zal van kleur verschieten van openbaar naar algemeen bijzonder. Dit sluit aan bij het samenwerkings-concept en karakter van de school.

Als de scholen zijn overgedragen zal OPOS zichzelf opheffen. Alle resterende middelen worden verdeeld over de overnemende besturen, naar rato van het aantal leerlingen dat mee overgaat.

Terug naar nieuwsoverzicht

Over

  • Auteur: Nelly Boer
  • Geschreven op: 16-10-2019 15:29